За Демакс Нова ИНТ


Д-р Дејан Николовски - ДИРЕКТОР

Д-р Дејан Димовски - УПРАВИТЕЛ

+389 76 430 111

Стручни соработници

М-р д-р Билјана Доновска

+389 75 446 464

Д-р Драгана Антовска

+389 75 222 292

Д-р Зоран Радевски

+389 78 459 917

Д-р Анита Димоска Радеска

+389 75 277 588

М-р фарм. Билјана Чачевска

+389 75 214 439

Др. Златко Максимов

+389 75 311 110