За Демакс Нова ИНТ


Др. Дејан Николовски - ДИРЕКТОР

Стручни соработници

Др. Дејан Димовски

+389 76 430 111

М-р. Др. Билјана Доновска

+389 75 446 464

Др. Драгана Антовска

+389 75 222 292

М-р. Фарм. Мелита Јосевска

+389 75 214 439

Др. Зоран Радевски

+389 78 459 917

Др. Анита Димоска

+389 75 277 588

М-р. Фарм. Билјана Чачевска

+389 75 311 110