Зошто да се земаат додатоци на исхраната?

Зошто да се земаат додатоци на исхраната?

Зошто да се земаат додатоци на исхраната?

  • Почвата е осиромашена и хранливите материи во растенијата се драстично намалени.
  • Променети навики за исхрана кај современиот човек.
  • Фармацевтската индустрија од свои интереси, води кампања против суплементите.
  • Професионалниот третман со додатоци во исхраната е целосно безбеден.

Осиромашената почва на денешницата води до намалена содржина на хранливи материи во земјоделските продукти. Ова главно се однесува на минералите, но, исто така и на витамините, како и на десетици други хранливи материи соджани во овошјето и во зеленчукот.

Хибридизираните видови произведуваат приноси што имаат ниска хранлива вредност. Ова се однесува дури и за органските фарми. Модерните ѓубрива дополнително ја осиромашуваат почвата. Употребата на хемиски пестициди ја прави храната токсична и ги оштетува корисните микроорганизми во почвата, со што, повторно, се намалува хранливата вредност.

 

Долгиот транспорт на многу видови храна, исто така, ја намалува нивната хранлива вредност. Aдитивите во храната, дополнително прават таа да биде со помала хранлива вредност.

Освен тоа, и променетите навики на исхрана кај современиот човек ја намалуваат апсорпцијата на хранливи материи. Стресот и брзиот начин на живот влијаат за побрзо трошење на залихите на хранливи материи во организмот, на пример, цинкот почнува забрзано да се троши само неколку минути по акутен стрес. Хронични инфекции и воспаленија кои не даваат видливи симптоми, исто така, незабележливо, ги трошат залихите на хранливи материи од телото. Речиси сите бебиња во современиот свет, се раѓаат со некаков дефицит на хранлива материја.

Calcium Supplements

Зголемената употреба на класични лекови, исто така, ја пореметува исхраната, поради промена на апсорпцијата на некои хранливи материи, а и некои медицински процедури (хируршки зафати, рентген и слично) забрзано ги трошат залихите на хранливи материи.

Сепак, мора да се нагласи дека професионалниот третман со додатоци на исхраната е целосно безбедна, ефикасна и одлична превенција. Секоја индивидуа е биохемиски уникатна, односно, потребите за хранливи материи варираат од лице до лице, имајќи ја предвид сложеноста на човечкиот организам. Ортомолекуларната исхрана се однесува токму на оваа биохемиска индивидуалност. Тоа, едноставно, значи, да се земе точно толкаво количество од хранливата материја колку што е потребно. Не повеќе и никако не помалку.

HealthAid Britanski Brend Broj 1 Vo Svetot

Споделете ја оваа објава