Научни сознанија 01

Научни сознанија 01

Статии и научни сознанија

Статии:

Црниот дроб е метаболички центар на телото, одговорен за обработка на голем дел од метаболичкиот отпад. Црниот дроб го обработува отпадот преку два главни механизми, познати како детоксикација  фаза 1 и фаза 2. Современиот начин на живот, хронични заболувања и премногу лекарства вклучени во хронична терапија можат да го принудат црниот дроб да работи оптоварено, и затоа хепатопротективите се повеќе од неопходни и корисни за црниот дроб да функционира оптимално. (1)

Која е функцијата на црниот дроб во имунолошкиот систем?

Црниот дроб има голем број важни функции кај  вродениот и стекнатиот имунитет. Придонесува во имунолошкиот систем со производство на протеини за акутна фаза, неспецифична фагоцитоза на честички, неспецифична пиноцитоза на молекули и убивање на неспецифични клетки. (1)

Статија објавена 18.3.2020

Наслов:

Review summarises liver injury from human coronavirus infections, including SARS-CoV-2

Прегледот објавен во списанието Liver International journal ги сумира карактеристиките и механизмот на повреда на црниот дроб предизвикана од три високо патогени инфекции на коронавирус: тежок акутен респираторен синдром коронавирус (САРС ‐ CoV), коронавирус на Средниот Источен респираторен синдром (MERS ‐ CoV) и SARS ‐ CoV Infection инфекција (во медиумите нашироко се нарекува СОВИД-19). Наодите може да обезбедат помош за понатамошни студии за оштетување на црниот дроб предизвикано од SARS ‐ CoV‐2. (1)

Иако лезиите на белите дробови се сметаат за најголеми оштетувања предизвикани од инфекција SARS ‐ CoV ‐ 2, во тешки случаи, исто така, е забележано оштетување на црниот дроб.Уште поважно, прегледот заклучува дека оштетувањето на црниот дроб предизвикано од лекови за време на третманот на инфекција со коронавирус не треба да се игнорира и треба внимателно да се испита. (1)

„Од клиничка перспектива, покрај активно справување со примарната болест предизвикана од инфекција со коронавирус, треба да се посвети внимание и на набљудување на појава на оштетување на црниот дроб и на примена на лекови кои можат да предизвикаат оштетување на црниот дроб“, заклучуваат авторите. „Пациентите со оштетување на црниот дроб се препорачува да бидат третирани со лекови кои можат да ги заштитат функциите на црниот дроб и да ги инхибираат воспалителните одговори“. (1)

За детален опис следи го линкот:

https://easl.eu/news/review-summarises-liver-injury-from-human-coronavirus-infections-including-sars-cov-2/

 

Научни сознанија:

Силимарин е хепатопротектив кој има и директно антивирално дејство! (1)

Механизам на антивирусно дејство:

Механизмот на антивирусното дејство на силимарин вклучува блокирање на пенетрацијата и трансмисијата на вирусот, веројатно преку таргетирање на хепатоцитите. Силибин A и силибин B ја инхибираат HCV репликацијата,поради способноста да ја блокираат активноста на HCV РНК-зависната РНК полимераза.  Силимарин ја инхибира пролиферацијата и секрецијата на проинфламаторните цитокини од Т клетките, што во комбинацијата со претходно опишаниот антивирусен ефект сугерира механизам на дејство кој може клинички да се употреби при HCV инфекција. (1)

Заклучоци:

Податоците сугерираат дека силимарин покажува антиинфламаторни и антивирусни ефекти, сугерирајќи дека може да помогне во третман на пациенти со сериозни РНА вируси. (1)

За детален опис следи ги линковите:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3594650/

https://aasldpubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/hep.26179

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S016635421830175X

 

Коренот од глуварче (Lat. Taraxacum Officinale) во својот состав содржиполифеноли и флавоноиди, соединенија кои се одговорни за липотропен и хепатопротективен ефект. (1)

  • Липотропен ефект

Коренот од глуварче демонстрира позитивна улога врз липидниот метаболизам, адипогенезата и обновата на функцијата на црниот дроб. Ја инхибира диференцијацијата на липогенезата и адипоцитите. Го намалува бројот и големината  на адипоцитите и ја зголемува активноста на липолизата. Коренот од глуварче ја намалува и акумулацијата на триглицериди во зрелите адипоцити. Затоа, коренот од глуварче има ефекти против воспалението на црниот дроб.

Исто така ги намалува хепаталните лезии со:намалување на NF-kB, iNOS, COX-2, TNF-α, и IL-1β (регулаторни воспалителни медијатори),инактивирање на антиоксидантни ензими,што резултира со намалување на слободнире радикали ROS и Inos. (1)

За детален опис следи го линкот:

http://www.apjtb.org/article.asp?issn=2221-1691;year=2020;volume=10;issue=1;spage=1;epage=10;aulast=Mahboubi

  • Хепатопротективен ефект

Корен од глуварче (Lat. Taraxacum Officinale) со векови е докажан и се користи во традиционалната кинеска и јапонска медицина како хепатопротектив и антивирусен агенс. (1)

Истражувањата покажуваат дека фитокомпонентите од корен од глуварче можат да се борат против хепатитис Б, ХИВ и грип. (1)

Исто така е докажано  дека екстрактот од глуварче ја инхибира репликацијата на денга, вирус предизвикан од убод  од комарец што предизвикува денга треска. (1)

Заклучоци:

Антивирусната активност на екстракти од глуварче укажува на тоа дека компонента или компоненти на овие екстракти поседуваат својства против вируси кои вклучуваат инхибиција на репликација на вируси. (1)

За детален опис следи го линкот:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3265450/

 

Артичока (Lat,Cinara scolymus) е богата со цинаропицрин, биокомпонента со потенцијална активност против сите генотипови на вирусот на хепатитис Ц (ХЦВ). Цинаропицрин, исто така, покажа широк спектар на други фармаколошки својства, како што се анти-хиперлипидемични, анти-маларични, антиспазмодични и анти-туморни активности, како и антиинфламаторни својства (на пр. поврзани со сузбивање на клучните про-инфламаторни патеки на NF-κB). (1)

Заклучоци:

Цинаропицрин е моќен инхибитор на дејството на ТНФ-α, кој е главен посредник на воспалителниот процес кај пациенти со ХЦВ. Конечниот заклучок е дека цинаропицрин е многу ефикасен и ветувачки природен производ за инфекција со вируси на хепатит Ц и потенцијален нов лек, затоа што има директно дејство на HCV преку  инхибиција на негово влегување во хепатоцитите и инхибиција на монофлексија на  клетките. Исто ја инхибира  репликацијата на HCV преку сузбивање на една или повеќе сигнални патеки поврзани со ROS, Akt, NF-κB и STAT3. (1)

За детален опис следи го линкот:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5143615/

 

Корен од жолта шипка (Lat.Berberis Vulgaris) содржи β-циклодекстрин кој прикажува моќни хепатопротективни ефекти. Погоден е за акутни или хронични состојби на заболувања на црниот дроб. (1)

За детален опис следи го линкот:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3430280/

 

Метионин е единствена аминокиселина која содржи сулфур, која може да се користи за градење протеини и производство на многу молекули во организмот. Особено е важен за функција на едни од најмоќните антиоксиданси: глутатион пероксидаза и молекула SAM, која се користи за модификација на ДНК и други молекули. Метионинот е најважна аминокиселина за отстранување на тешките метали од црниот дроб како што се олово и жива, помагајќи и во нивното излачување. Исто така, дејствува како липотропен агенс и спречува натрупување на  вишок маснотии во црниот дроб. Сулфурот од метионинот може да се користи и за формирање на важно соединение познато како S-аденозил-L-метионин (SAMe), кое има антиинфламаторно дејство. (1)

За детален опис следи го линкот:

https://healthybutsmart.com/l-methionine/

 

Турмерик (Lat.Curcuma Longa) може да покаже антиинфламаторна и антивирусна активност. (1)

Студија објавена Мај.2011

Заклучоци:

Терпеноидите од Turmeric/Curcuma Longa се врзуваат за протеините на вирусната мембрана  и за рецепторите на клетките и превенираат вирусот да се врзе за нив.Исто така ја инхибираат и вирусната ензимската активност на SARS-CoV. (1)

За детален опис следи го линкот:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3136164/

 

Холин е есенцијална хранлива материја. Ова значи дека е потребен за нормална телесна функција и здравјето на луѓето. Иако нашиот црн дроб може да произведе мали количини, мораме  да го внесеме преку исхраната. (1)

Холин е органско соединение растворливо во вода. Тоа не е ниту витамин, ниту минерал.

Сепак, честопати се групира со комплексот витамини Б заради неговите сличности со нив. Всушност, оваа хранлива материја влијае на голем број витални телесни функции. Влијае на функцијата на црниот дроб, здрав развој на мозокот, движење на мускулите, нервен систем и метаболизам.

  • Холин и инозитол се липотропни фактори кои го олеснуваат согорувањето на складираната маст. Докажано е дека холин и мио-инозитол спречуваат абнормално или прекумерно акумулирање на холестерол и триглицериди во црниот дроб

Холин и Имунитет

Неодамнешен труд во журналот за биолошка хемија ја потенцира важноста на холин во функција на специфичните имунолошки клетки – макрофаги,интегритетот на нивната клеточна мембрана и клеточно сигнализирање. Кога овие клетки ќе регистрираат патоген, докажано е дека се активира метаболизмот на холин. (1)

Заклучоци:

Mожеме да заклучиме дека кога макрофагите “скокаат” во акција, потребен им е холин.Знаејќи дека метаболизмот на холин влијае на воспаление (и обратно), во иднина фокусот е насочен да  се разгледуваат воспалителни состојби како што се дебелината,кардиометаболен сидром,канцери  хронични инфекции, каде што ќе треба да се докаже важноста на холинот и макрофагите кај истите. (1)

За детален опис следи го линкот:

https://med.uottawa.ca/en/news/uottawa-research-highlights-importance-dietary-nutrient-choline-healthy-immune-system

 

Л-Таурин е аминокиселина која игра голема улога во регулацијата на невротрансмитерите, помагајќи да се смири и стабилизира нашиот ум исто како што тоа го прави ГАБА. Со забавување на ослободувањето на адреналин, тауринот исто така не штити од пост-стресната вознемиреност. (1)

За детален опис следи го линкот:

htpps://nutritionreview.org/2014/06/controlling-stress-and-anxiety-naturally/

 

Инозитол е липотропен фактор, кој го олеснува согорувањето на складираната маст. Докажано е дека холин и мио-инозитол спречуваат абнормално или прекумерно акумулирање на холестерол и триглицериди во црниот дроб. (1)

Инозитол е јаглехидрат присутен во сите клеточни мембрани.Највисоки концентрации има во мозокот и централниот нервен систем.Игра важна улога во невротрансмитерната сигнализација.

Во време на пандемии нормално е да се појави анксиозност!

Инозитол против анксиозноста

Серотонинот е  важен невротрансмитер засегнат од инозитол. Оваа молекула има многу улоги во нашето тело и влијае на нашето однесување и расположение. (1)

Истражувачите испитувале дали додатоците на инозитол можат да ги подобрат симптомите поврзани со состојби кои влијаат на серотонин и мозокот.

Ова вклучува анксиозни нарушувања, како што се панично нарушување, опсесивно-компулсивно нарушување (OCD) и посттрауматско стресно нарушување (ПТСД).

Неколку студии покажаа дека инозитолот може да го намали бројот на напади на паника кај оние со панични нарушувања.

За детален опис следи го линкот:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7793450

Share this post